Lukisan Perincian Pembinaan Bangunan Tradisional Melayu

Pembinaan bangunan yang baik bukan sahaja bergantung kepada pemilihan bahan binaan yang sesuai tetapi penggunaan perincian bangunan yang betul sesuai dengan bahan, teknik dan cuaca setempat. Pembinaan tradisional Melayu yang tidak menggunakan paku, memerlukan sistem sambungan bertanggam yang berasaskan pembinaan tebuk, pasak, pementing, puting dan penyandal. Huraian dalam buku ini adalah mengikut urutan kerja pembinaan bangunan tradisional seperti penyediaan asas, pembinaan struktur utama, lantai, bumbung, tangga, dinding, pintu, tingkap dan hiasan. Urutan tersebut sebenarnya mempunyai kelebihan yang tersendiri.
RM 80.00

No comments: